آیا اپل در حال پشت سر گذاشتن دوران اوج خود است؟

اپل

اپل با انتشار گزارش مالی خود برای سه ماهه‌ی گذشته، سالی که در آن قرار داریم را موفق‌ترین سال خود نام گذاشت. اما آیا ممکن است اپل در حال پشت سر گذاشتن دوران اوج بوده و در ماه‌های آینده دچار افت تدریجی شود؟ با زومیت همراه شوید.

اخبار – زومیت – زومیت