ترسیم نقشه راه تنظیم مقررات با اجرایی شدن طرح جامع رگولاتوری

رییس پژوهشکده سیاستگذاری و مطالعات راهبردی پژوهشگاه ICT، با اشاره به گذشت یک سال از شروع مطالعه بر روی طرح جام… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات