علی بابا سرویس ویدئویی چینی مشابه یوتیوب را می‌خرد

علی‌بابا

علی‌بابا شرکت اینترنتی بزرگ چینی در صدد خرید Youku Tudou، سرویس ویدئویی چینی مشابه یوتیوب است. در این معامله ارزش سرویس یاد شده ۴.۴ میلیارد دلار برآورد شده است. با زومیت همراه باشید.

اخبار – زومیت – زومیت