کجارو: ۲۶ کشور مرفه دنیا به ترتیب رتبه

کشورهای مرفه

موسسه لگاتوم پس از بررسی ۱۴۲ کشور دنیا و در نظر گرفتن ۸۹ متغیر مختلف ۲۶ کشور مرفه‌ را به ترتیب رتبه انتخاب کرده است.در میان این متغیرها، علاوه بر شاخص‌های متداولی همچون سرانه تولید ناخالص ملی و درصدی از جمعیت که به کار تمام‌وقت مشغول هستند، شاخص‌های نوین و خلاقانه دیگری همچون میزان دسترسی امن به اینترنت و میزان احساس آرامش در طول روز را در نظر گرفته است. با کجارو همراه باشید.

اخبار – زومیت – زومیت