میزان پیشرفت اجرای نسخه الکترونیکی سازمان تامین اجتماعی بررسی شد

با حضور مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی و خبرنگاران رسانه ها، میزان پیشرفت اجرای نسخه الکترونیکی سازمان تامین اج… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات