کجارو: ۲۹ باور متداول که حقیقت ندارد ( بخش دوم)

باورهای اشتباه

کوسه ها هم سرطان می‌گیرند، خفاش‌ها کور نیستند و حافظه ماهی‌ها هم بسیار بیشتر از سه ثانیه است! در بخش دوم مقاله باورهای نادرست متداول، کجارو شما را با مهم‌ترین تصورات اشتباه درباره دنیای پیرامونمان آشنا می‌کند.

اخبار – زومیت – زومیت