سرمایه گذاری در حوزه تلفن ثابت یک الزام، همراه با پیش شرط ها

با صدور اولین مجوزهای شرکت‌های بخش خصوصی برای ارائه ارتباطات ثابت در روزهای اخیر بازیگران این عرصه بیشتر خواه… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات