تماشا کنید: آزمایش استفاده از هدست واقعیت مجازی روی موش‎ها برای درمان آلزایمر

تماشا کنید: آزمایش استفاده از هدست واقعیت مجازی روی موش‎ها برای درمان آلزایمر

ساخت هدست واقعیت مجازی برای موش‎ها، راه جدیدی برای درمان بیماری‎های ذهنی به روی دانشمندان گشوده است. با زومیت همراه شوید تا نگاهی به این آزمایش جالب بیندازیم.

اخبار – زومیت – زومیت