تماشا کنید: نگاهی به ۱۵ سال فعالیت ایستگاه بین المللی فضایی

ایستگاه بین المللی فضایی

۱۵ سال از آغاز به کار ایستگاه بین المللی فضایی می‌گذرد و به همین مناسبت، ویدیویی ۲ دقیقه‌ای از ۱۵ سال فعالیت این ایستگاه فضایی که به منزله‌ی پنجره‌ی انسان به فضا است، منتشر شده است. با زومیت همراه باشید.

اخبار – زومیت – زومیت