ثبت نام تلفن ثابت هرگز متوقف نشده و همچنان ادامه دارد

طی پنج سال بعد از خصوصی سازی شرکت مخابرات ایران ، ۴ میلیون و ۷۸۰ هزار نفر برای تلفن ثابت ثبت نام که از این تعد… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات