زمینه اشتغال ۵۵۰ نفر در منطقه ویژه اقتصادی پیام فراهم شد

محمدعلی مختاری با بیان اینکه جمعیت فعال شاغل در منطقه ویژه و فرودگاه بین المللی در حوزه صنعت، آموزش و خدمات به طور مستقیم ۲ هزار و ۵۰۰ نفر است، افزود: انتظار می رود براساس برنامه پیش بینی شده تا پایان سال برای ۱۵۰ نفر ایجاد اشتغال شود.

وی از افزایش ۵۷ درصدی عملکرد و درآمد فرودگاهی نسبت به سال قبل خبر داد و گفت: عملکرد شش ماه نخست سال ۹۴ حاکی از گسترش مجموعه فعالیت های خدمات مرتبط با فرودگاه است.

مختاری با اشاره به فراهم سازی مقدمات حضور سه شرکت هواپیمایی دیگر در فرودگاه پیام، افزود: طی مذاکرات انجام شده شرکتهای عمان ایر، پارس ایزوتوپ برای حمل دارو و شرکت شفق بال به منظور استقرار بالگرد در فرودگاه حضور خواهند یافت.

مدیرعامل شرکت خدمات هوایی پیام، با اشاره به لغو تحریم ها و رفع موانع در جذب سرمایه گذار خارجی، گفت: شرایط خاص و قوانین و مقررات منطقه ویژه اقتصادی پیام به عنوان نزدیکترین منطقه به پایتخت برای جذب سرمایه گذار خارجی در شرایط پسا تحریم آماده است که به همین منظور کمیته ای برای بررسی پذیرش سرمایه گذاری و کاهش ریسک در سرمایه و تدوین بسته مشوق های اقتصادی، تسهیل در شرایط محیطی براساس قوانین مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تشکیل شده است.

وی تصریح کرد: تحقق در آمد پیش بینی شده براساس برنامه ریزی انجام شده نیاز به همت، تلاش، همدلی و همزبانی همه کارکنان و ارگانهای مستقر در فرودگاه دارد که با کار مستمر می توان به منابع در آمد پایدار دست پیدا کرد.

منطقه ویژه اقتصادی پیام در محدوده ای به وسعت ۳۶۰۰ هکتار در اراضی ۱۰هزار هکتاری فرودگاه بین المللی پیام واقع در استان البرز از سال ۱۳۸۰ تاسیس شده است.

اخبار فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران – آفاوا