درصد بالای دوستی‌های جنسی در ارتباطات فضای‌مجازی!

یک آسیب شناس با بیان اینکه ۸۰ درصد آشنایی‌ها در فضای مجازی به دوستی‌های جنسی ختم می‌شود اظهار کرد: متاسفانه تع… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات