تماشا کنید: بررسی ویدیویی زومجی از بازی Assassin’s Creed Syndicate

Assassin’s Creed Syndicate

یوبی‌سافت باز هم امسال نگذاشت تا سری‌ بازی‌های Assassin’s Creed استراحتی داشته باشد و پر تکاپوتر از همیشه، با ساخت قسمتی دیگر از این سری به نام Assassin’s Creed Syndicate، وعده‌ی بازگشت به دوران اوج را داد. اما آیا یوبی‌سافت موفق شد؟ زومجی طبق معمول همیشه به بررسی ویدیویی این بازی پرداخته است.

اخبار – زومیت – زومیت