ایران سه پست مدیریتی مجمع ارتباطات رادیوئی را کسب کرد

در اجلاس مجمع ارتباطات رادیوئی اتحادیه بین‌المللی ارتباطات دور (ITU) سال ۲۰۱۵، نمایندگان جمهوری اسلامی ایران ب… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات