حضور فعال برندهای مطرح فرانسوی در نمایشگاه ITE 2015 تهران

نمایندگانی از شرکت‌های Gemalto، Famoco و Ingenico ، به عنوان شرکای تجاری مجموعه شرکتهای اطلاعات فناوری جهانی پ… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات