۵ ترفند برای سرعت بخشیدن به رایانه‌ی مک

Macbook

 اگر رایانه‌ی مک شما بسیار ناامید کننده شده و عملکرد آن نسبت به خواسته‌های شما از یک رایانه‌ی امروزی کاهش یافته است، راهکارهایی وجود دارد که می‌توانید به وسیله‌ی آن‌ها به رایانه‌ی خود جان دوباره ببخشید. همراه زومیت باشید تا به ۵ راهکاری بپردازیم که عملکرد رایانه‌ی مک را افزایش داده و فضای ذخیره‌سازی دیسک سخت بیشتری در اختیارتان قرار دهد.

اخبار – زومیت – زومیت