موتور جستجوی ملی، فضای مجازی را برای ما مهمتر می کند

رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، گفت: جویشگر با توجه به اینکه رفع نیازهای مردم در بدو ورود به فضای مجا… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات