موتور جست و جو یکی از قطعات پازل شبکه ملی اطلاعات است/ خط و زبان فارسی در موتورهای جست و جوی داخلی مرجع قرار گیرد

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، موتور جست و جو را تکمیل کننده شبکه ملی اطلاعات و جزء اولویت های وزارت ارتباطات… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات