وانتابلَک، سیاه‌ ترین ماده‌ جهان ساخته شد

وانتابلک

دانشمندان ماده‌ی جدیدی را به وسیله‌ی فناوری نانو ساخته‌اند که طبق ادعای آن‌ها، سیاه‌ترین ماده‌ی ساخته شده به دست بشر به شمار می‌رود. با زومیت همراه باشید.

اخبار – زومیت – زومیت