خطری که شبکه‌های اجتماعی داخلی را تهدید می‌کند دست‌های نامحرم برای کنترل این شبکه‌هاست!

"خطری که شبکه های اجتماعی داخلی را تهدید می کند نه خطر هک و نقض حریم شخصی به دست موسسان این شبکه ها، بلک… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات