جذابیت شهرک ICT منطقه ویژه اقتصادی پیام برای سرمایه‌گذاران سنگاپوری

سفیر جمهوری اسلامی ایران در سنگاپور، اظهار داشت: منطقه ویژه اقتصادی در حوزه ICT جذابیت فوق العاده ای برای سرما… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات