کجارو: اصول نوشتن بیانیه هدف (SOP) برای داشتن شانس قبولی بیشتر در دانشگاه‌ها

راهنمای نوشتن رزومه تحصیلی

در مجموعه مقالات راهنمای تحصیل  شما با موضوعاتی همچون  GMAT، تافل ، IELTS ، ترجمه‌ی مدارک و بسیاری موارد دیگر آشنا شدید. حال در ادامه این مقالات به موضوع بیانیه‌ی هدف یا SOP خواهیم پرداخت که برای پذیرش در دانشگاه‌های خارج کشور بسیار پراهمیت است. با کجارو همراه باشید.

اخبار – زومیت – زومیت