محققین دانشگاه MIT قادر به تشخیص اجسام از پشت دیوار به کمک وایفای هستند

تشخیص انسان از پشت دیوار

محققین دانشگاه MIT به تازگی موفق به توسعه‌ی فناوری تشخیص اجسام از پشت دیوار به کمک سیگنال‌های وای‌فای شده‌اند. با ادامه‌ی این مطلب همراه زومیت باشید.

اخبار – زومیت – زومیت