ارایه اینترنت اخلاقی به جوامع اسلامی حایز اهمیت است

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در ادامه سفر به عراق، در دیدار با وزیر امور خارجه عراق با اشاره به مذاکرات و ت… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات