اعلام آمادگی ایران برای مشارکت در پروژه اپراتور چهارم عراق

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در دیدار با حیدر العبادی نخست وزیر عراق با اشاره به تفاهمات و توافقات صورت گرف… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات