پیشرانه‎های یونی راه را به سوی مریخ هموار می‌کنند

پیشرانه‎های یونی راه را به سوی مریخ هموار می‌کنند

سفر به مریخ با پیشرانه‎های سوختی همواره یکی از دغدغه‎های دانشمندان بوده، اما با طراحی نسل جدید پیشرانه‎های یونی سفر به اعماق فضا دیگر امری محال نیست، با زومیت همراه شوید تا به بررسی پیشرانه‎های یونی بپردازیم.

اخبار – زومیت – زومیت