تکامل انسان هنوز هم در جهت تغییرات سودمند ادامه دارد

فرگشت

شواهد زیادی از تکامل در ژن‌های انسان وجود دارد، این زخم‌های کهنه در جهت سازگاری با محیط زیست و احتمال بقای بیشتر به وجود آمده‌اند. در‌واقع انسان تاریخچه‌ای از آنچه بر نیاکانش گذشته را در ژن‌های خود ذخیره کرده است، اما آیا این تغییرات پایان یافته‌اند یا آیندگان انسان‌هایی متفاوت نسبت به امروز خواهند بود. همراه زومیت باشید.

اخبار – زومیت – زومیت