قاچاق، آفت تولید و پیشرفت صنعت کشور

قاچاق، آفت تولید و پیشرفت صنعت کشور

قاچاق کالا بیش از هر چیز، تولیدکنندگان و شرکت‌هایی را که بصورت رسمی در بازار کشور فعالیت می‌کنند تحت تاثیر قرار داده و همواره تولیدکنندگان  را تحت فشار قرار می‌دهد. مدیرعامل گلدیران در مراسم معرفی نسل جدید تلویزیون‌های این شرکت دیروز بار دیگر به این موضوع پرداخت.

اخبار – زومیت – زومیت