تلفن های سال ۲۰۱۵ با بیشترین میزان روشنایی صفحه نمایش

Moto X Style

مطمئنا شما نیز با مشکلات مربوط به استفاده از تلفن‌های هوشمند زیر نور مستقیم خورشید آشنا هستید. متاسفانه روشنایی صفحه‌ی نمایش بسیاری از تلفن‌ها به حدی نیست که در روشنایی روز به راحتی قابل استفاده باشند. برای آشنایی با تلفن‌های هوشمند عرضه شده در سال ۲۰۱۵ با بالاترین روشنایی صفحه‌ی نمایش در ادامه همراه زومیت باشید.

اخبار – زومیت – زومیت