اعطای پروانه FCP به نخستین گروه از واجدین شرایط طی هفته آینده

معاون بررسی های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، از اعطای پروانه ایجاد و بهره برداری… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات