آیا منتظر عظیم‌ترین انفجار بعد از بیگ بنگ باشیم؟

آیا منتظر عظیم‌ترین انفجار بعد از بیگ بنگ باشیم؟

مرگ ستاره‎های دوتایی همواره یکی از هیجان انگیز‎ترین رویدادهای نجومی است. در طول چند روز گذشته دانشمندان، ستاره‎ی دوتایی خاصی را رصد کردند که به پایان عمر خود نزدیک می‎شود، با زومیت همراه باشید تا به نحوه‎ی مرگ ستاره‎های دوتایی بپردازیم.

اخبار – زومیت – زومیت