جمع‌بندی کنفرانس سونی در نمایشگاه هفته‌ بازی‌های پاریس ۲۰۱۵

جمع‌بندی کنفرانس سونی

 کنفرانس سونی در نمایشگاه هفته بازی‌های پاریس ۲۰۱۵، اهمیت زیادی برای مخاطبان داشت زیرا سونی علت غیبت خود در گیمزکام را حضور در پاریس اعلام کرده بود. در این کنفرانس بازی‌های زیادی نمایش داده شدند. اگر کنفرانس را از دست دادید، در ادامه می‌توانید تمامی اخبار و بازی‌های نمایش داده شده در آن را مطالعه کنید. 

اخبار – زومیت – زومیت