سامانه تلفنی ۱۴۲۰ برنامه زمان بندی پرداخت مستمری بازنشستگان را اعلام می کند

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان تامین اجتماعی، گفت: سامانه تلفن گویای ندای تامین (۱۴۲۰)، به منظور اطلاع رسانی دق… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات