شرکت پست جمهوری اسلامی به «شرکت ملی پست» تغییر ساختار می‌دهد

شرکت ملی پست

به گفته‌ی مدیرعامل شرکت پست، براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، شرکت پست جمهوری اسلامی به «شرکت ملی پست» تغییر ساختار می‌دهد.

اخبار – زومیت – زومیت