تشریح موضوع مسابقه بین‌المللی نامه‌نگاری سال ۲۰۱۶

اتحادیه پستی جهانی چهل و پنجمین دور از مسابقات نامه‌نگاری ویژه نوجوانان را در سطح بین المللی برگزار می‌نماید. سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات