فروش گواهی‌های صندوق سرمایه گذاری بانک ایران زمین آغاز شد

فروش محدود گواهی‌های صندوق سرمایه‌گذاری بانک ایران زمین با پیش بینی حداقل سود روز شمار ۲۰ درصد و پیش‌بینی سقف… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات