نگاه نزدیک به تلویزیون‌های دیجیتال ساینیج (Digital Signage) سامسونگ

دیجیتال ساینیج سامسونگ

رستوران‌ها، فروشگاه‌ها، امکان عمومی و برخی از سازمان‌ها نیاز به تلویزیون‌هایی دارند که قابل برنامه‌ریزی باشند و مستقل از هر گونه کامپیوتری بتوانند محتوای مورد نظر خود را در آن‌ها نمایش دهند. در همین راستا سامسونگ تلویزیون‌های موسوم به Digital Signage را برای کسب و کارها وارد بازار کشور کرده است. در ادامه همراه زومیت باشید تا  به موارد استفاده و کارکرد دیجیتال ساینیج سامسونگ نگاهی داشته باشیم.

اخبار – زومیت – زومیت