مهلت ثبت نام استخدامی بانک صادرات ایران تمدید شد

​مهلت ثبت نام آزمون استخدامی بانک صادرات ایران که قرار است در تهران و ٢٠ استان کشور جهت تصدی شغل بانکدار و بان… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات