ساخت هیدروژلی با ترکیب سم مار برای انعقاد خون در چند ثانیه

استفاده از سم برای انعقاد خون

خونریزی در اثر جراحات وارده یکی از مشکلاتی است که در برخی موارد باعث مرگ افراد می‌شود. وجود داروهایی برای انعقاد خون نیز بعضا نمی‌تواند آنچنان که بایدتاثیرگذار شود، چراکه استفاده از داروهای دیگر با خاصیت ضد انعقادی اثربخشی این داروها را کاهش می‌دهد. حال دانشمندان به فناوری ساخت هیدروژنی در ترکیب با سم مار رسیده‌اند که می‌تواند خونریزی را در چند ثانیه از طریق انعقاد سریع، قطع کند.

اخبار – زومیت – زومیت