پوشش شهری و جمعیتی رایتل فراتر از تعهدات محقق شده است

مدیرعامل اپراتور سوم تلفن‌همراه، گفت: پوشش شهری و جمعیتی رایتل فراتر از تعهدات محقق شده است و کاستی‌های پوشش ج… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات