فیلترینگ تلگرام در دستور کار جلسه کمیته فیلترینگ در دادستانی

تلگرام

ظاهرا روز چهارشنبه کمیته فیلترینگ در دادستانی جلسه‌ای برگزار خواهد کرد و یکی از مسایلی که در دستور بررسی قرار می‌گیرد، مساله فیلترینگ تلگرام است.

اخبار – زومیت – زومیت