گارمین نسل جدید ساعت‌ هوشمند خود را برای ورزشکاران معرفی کرد

ساعت های Forerunner گارمین

گارمین نسل جدید ساعت‌های هوشمند خود را که برای استفاده توسط ورزشکاران طراحی و تولید شده، معرفی کرد. این ساعت هوشمند قادر است تا فعالیت‌های ورزشی کاربران را ثبت کرده و اطلاعات مربوط به میزان آمادگی بدنی ورزشکاران را بصورت مجتمع در اختیار کاربران قرار دهد.

اخبار – زومیت – زومیت