کجارو: اطلاعاتی جالب در باره‌ی خیابان شانزلیزه

خیابان شانزلیزه

کجارو در مقاله‌ای به معرفی خیابان شانزلیزه، بهترین و معروف‌ترین خیابان شهر پاریس پرداخته و د رباره‌ی آن اطلاعات جالبی گردآوری کرده که شما را به مطالعه‌ی آن دعوت می‌کنیم.

اخبار – زومیت – زومیت