ظرفیت رشد سرویس‌های ۴G در کشور به مراتب بالاتر از ADSL است

مدیرعامل شاتل با ستودن اقدامات دولت جدید در حوزه پهنای باند، می‌گوید که با روی کارآمدن دولت جدید، ظرف فاصله یک… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات