جدیدترین آمار رسمی از تعداد کاربران ایرانی تلگرام!

وزیر ارتباطات ایران در محل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همتای روس خود، گفت: تلگرام روسی در ایران ۱۴ میلی… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات