رایزنی ایران برای کاهش انحصار مدیریت اینترنت در جهان

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران با وزیر ارتباطات روسیه دیدار و بر همکاریهای مشترک در زمینه ICT تاکید کرد…. سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات