درخواست رسیدگی به مشکلات حوزه تجارت الکترونیکی در معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای و مسئول کمیسیون تجارت الکترونیکی طی جلسه ای با معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات