سهم ایران از زباله الکترونیکی

توسعه تولید محصولات الکترونیکی در جهان چالش پسماندهای الکترونیکی و دورریزی آنها را به دنبال دارد و این زباله های الکترونیکی به دلیل ترکیبات خطرناک، آلودگی های زیست محیطی بسیاری را تولید می کنند.

درگاه پایش جامعه اطلاعاتی بر مبنای نظام پایش شاخص های فناوری اطلاعات و ارتباطات، آخرین وضعیت پایش پسماند الکترونیکی در جهان را منتشر کرد.

براساس بررسی های صورت گرفته، در سال ۲۰۱۴ بالغ بر ۴۱.۸ میلیون تن پسماند الکترونیکی در جهان تولید شده که اروپا بیشترین سهم را در تولید و دورریز این زباله ها به خود اختصاص داده است.

هم اکنون تنها ۴ میلیارد نفر از مردم جهان تحت پوشش قوانین ملی مرتبط با پسماند الکترونیکی هستند و این به معنای آن است که از هر ۷ نقر در دنیا ۴ نفر تحت پوشش این قوانین قرار دارند.

براساس این بررسی ها، اروپا بیشترین تولیدکننده پسماند الکترونیکی در جهان با ۱۵.۶ کیلوگرم به ازای هر نفر است. پس از اروپا، قاره اقیانوسیه با ۱۵.۲ کیلوگرم پسماند به ازای هر نفر و آمریکا با ۱۲.۲ کیلوگرم به ازای هر نفر، در رده های بعدی دورریزی و تولید پسماند الکترونیکی جهان قرار دارند.

در این میان قاره آسیا با ۳.۷ کیلوگرم به ازای هر نفر و آفریقا با ۱.۷ کیلوگرم به ازای هر نفر در تولید زباله های الکترونیکی سهم دارند .

حجم زباله های الکترونیکی اضافی که از سوی سازمان حفاظت محیط زیست ایران اعلام شده و مربوط به اردیبهشت ماه امسال می شود نشان می دهد که ۷.۴۰ کیلوگرم زباله الکترونیکی در کشور به ازای هر ایرانی تولید می شود و این به این معنی است که سهم ایران در تولید پسماندهای الکترونیکی از متوسط آسیا بالاتر و تقریبا دو برابر آن است.

پسماند الکترونیکی شامل لامپ، قطعات کوچک فناوری اطلاعات، صفحه تصویر، تجهیزات تبادل حرارتی و تجهیزات کوچک و بزرگ الکترونیکی می شود که در این میان تجهیزات حرارتی و الکترونیکی بیشترین سهم را درتولید و دورریز پسماندهای الکترونیکی جهان به خود اختصاص داده اند.

اخبار فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران – آفاوا