تماشا کنید: تبر جدید Leveraxe شکستن هیزم را تسهیل می‌کند

تبر جدید Leveraxe

تبر یکی از اولین ابزار‌های اولیه ایجاد شده توسط بشر است که عمر آن به بیش از ۱.۵ میلیون سال پیش باز می‌‌گردد. با وجود ایجاد ابزار‌های پیشرفته‌تر، تبر همچنان مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ اما به نظر می‌رسد طراحی این وسیله هیکی کارنای فنلاندی را راضی نکرده و از این‌رو وی تبر را با طراحی جدیدی که کارها را ساده‌تر می‌کند، روانه‌ی بازار خواهد کرد.

اخبار – زومیت – زومیت