مصاحبه زومیت با مدیر کل خاورمیانه سونی موبایل: استراتژی سونی برای بازار ایران تا محصولات آینده

رودیگر آدنباخ

هفته‌ی گذشته فرصتی را پیدا کردیم تا مدیر کل سونی موبایل در منطقه‌ی خاورمیانه و افریقا، مصاحبه‌ای اختصاصی را برگزار کنیم و در آن در باره‌ی استراتژی‌های سونی و برنامه‌های این شرکت برای منطقه و آینده‌ی محصولاتشان صحبت کنیم. در ادامه همراه زومیت باشید تا متن کامل این مصاحبه را مشاهده کنید.

اخبار – زومیت – زومیت